Czy grozi nam susza w 2020 roku?

O tej porze roku przynajmniej połowa Polski powinna być pokryta śniegiem. Tak nie jest, a to może mieć katastrofalne skutki m.in. dla rolnictwa. efektem czego żywność będzie droższa. Czy możesz temu zapobiec?

Diagnoza zjawiska suszy

Rozróżniamy suszę atmosferyczną, suszę rolniczą, suszę hydrologiczną (dotyczy wód powierzchniowych) i suszę hydrogeologiczną (dotyczy wód podziemnych). W ubiegłym roku szczególnie odczuwalna przez Polaków była susza rolnicza. Najnowsze dane wskaźnika wilgotności gleby dla stycznia 2020 roku wskazują na niską wilgotność gleby – poniżej 40%, a miejscami nawet poniżej 35% (w profilu na głębokości poniżej 1m). Przyczyną przede wszystkim jest brak opadów – bezśnieżna i sucha a przy tym ciepła zima – uniemożliwia odbudowę wilgoci w glebie.

Retencja poprawiająca stan zasobów wodnych

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie duże zbiorniki retencyjne zapewniają stabilność poziomu wód podziemnych na terenach przyległych przez cały rok. Na ich powstaniu zyskują także użytkownicy ujmujący wody powierzchniowe – zbiorniki regulują przepływ rzek z nich wypływających przez co opóźniają i obniżają intensywność suszy hydrologicznej.

Wody Polskie prowadzą również prace nad zwiększeniem retencji rzecznej w ramach programów renaturyzacji rzek. Celem jest przywracanie rzekom ich naturalnego charakteru, ich udrożnienie i poprawa warunków dla ekosystemów. Obecnie retencja w Polsce utrzymuje się na poziomie 6,5 procent średniego odpływu. Powinna być przynajmniej dwa razy wyższa, aby zgromadzone zasoby zaspokoiły wszystkie potrzeby ludzi, gospodarki i środowiska. Dlatego działania na rzecz retencji powinny prowadzić różne podmioty – nie tylko instytucje państwowe, których działania są powiązane z gospodarką wodną, ale też samorządy, organizacje społeczne i obywatele.

Jak możesz włączyć się w przeciwdziałanie suszy?

W ramach lokalnych działań mogą powstawać:

– małe zbiorniki, stawy i oczka wodne – tzw. mała retencja i mikroretencja,

– obszary zielone (sadzenie drzew i krzewów na nieużytkach, terenach wiejskich i miejskich; sianie na skwerach, w miejskich w parkach, a nawet w przydomowych ogródkach łąk kwietnych, nie wymagają one obfitego podlewania (jak trawniki), a doskonale wspomagają retencję glebową, dodatkowo stanowią siedlisko dla owadów, ptaków i innych zwierząt,

–  systemy zbierania deszczówki, skrzynie chłonne, czy ogrody deszczowe zasilane wodami opadowymi,

– również zmiana nawyków, nieużywanie wody pitnej do podlewania ogródka, mycia samochodu.

Woda jest bardzo cennym surowcem naturalnym, która powinna być wykorzystywana racjonalnie. Mamy nadzieję, że zaciekawiliśmy Cię tematem stanu wody w Polsce.

Źródło wody.gov.pl