Odczyt on-line wodomierza

Na tej stronie można podać odczyt swojego wodomierza.

WODOCIĄGI MICHAŁOWO dokonują odczytów wodomierzy we własnym zakresie. Obowiązkiem Odbiorcy usług jest udostępnianie wodomierza do odczytu w terminach wynikających z okresów obrachunkowych określonych w umowie. Odczyt liczników u osób fizycznych dokonywany jest co kwartał.

Formularz do wypełnienia jedynie przez osobę mającą zawartą z WODOCIĄGI MICHAŁOWO  umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Jak odczytujemy wskazania wodomierza?

Nie podajemy cyfr po przecinku w kolorze czerwonym i zer, na zdjęciu zostały przekreślone.

W tym przypadku podajemy tylko odczyt 3.

 

 

Wypełnij pola wymagane: Imię i nazwisko/nazwa zakładu, Adres wodomierza, Wskazania licznika głównego, Data odczytu. Zaznacz checkbox: Zapoznałem się z polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Kliknij Wyślij. Gratulacjemy 🙂 Twój odczyt został przesłany na platformę Biura Obsługi Klienta, niebawem otrzymasz fakturę.

Po wysłaniu formularza pojawi się informacja potwierdzająca wysłanie:

 

 

W przypadku nie wypełnienia wszystkich wymaganych pól pojawi się informacja:

 

 

W takiej sytuacji sprawdź czy wypełniłeś/aś wszystkie wymagane pola.

 

Zapraszamy również do wypełnienia pól dodatkowych:

– telefon kontaktowy – ułatwi nam szybką komunikację w sytuacjach nieprawidłowości na Twojej karcie klienta,

– Nr licznika – pole warto wypełnić podczas pierwszego odczytu w celu aktualizacji numeru, przy kolejnych odczytach nie musisz uzupełniać tego pola,

UWAGA ! W przypadku otrzymywania e-faktury i powiadomień SMS podanie numeru telefonu i adresu e-mail nie jest konieczne.                                                         

  Zapoznałem się z polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych. (wymagane)

  Polityka prywatności

  UWAGA ! W przypadku otrzymywania e-faktury i powiadomień SMS podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest konieczne.     

   Zapoznałem się z polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych. (wymagane)

   Polityka prywatności