Jako WODOCIĄGI MICHAŁOWO jesteśmy pewni, że Państwa prywatność jest bardzo istotna. Dążymy to tego, aby wykorzystywanie Państwa danych osobowych było zgodne z przepisami prawa i uzasadnione, mając na uwadze nasz główny cel, którym jest udoskonalanie naszych usług, jak również Państwa doświadczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki WODOCIĄGI MICHAŁOWO przetwarza Państwa dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami w toku załatwiania spraw w naszym Biurze Obsługi Klienta.

Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje również, w jaki sposób mogą Państwo sprawować kontrolę w odniesieniu do Państwa danych osobowych, a także informuje, jak mogą Państwo skontaktować się z nami w razie pytań. Dane osobowe będą przetwarzane przez WODOCIĄGI MICHAŁOWO zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO ”).

WODOCIĄGI MICHAŁOWO. działa zgodnie z prawem polskim. Nasza siedziba mieści się pod adresem ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo. WODOCIĄGI MICHAŁOWO są administratorem danych osobowych, których przetwarzanie jest opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Zachęcamy Państwa do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby jak najlepiej zrozumieli Państwo, w jaki sposób Państwa dane osobowe pozwalają zapewnić najlepsze możliwe wrażenia podczas korzystania przez Państwa z Usług WODOCIĄGI MICHAŁOWO W niniejszej Polityce Prywatności informujemy również o plikach cookies, które mogą pomóc nam ulepszać naszą ofertę od strony technicznej.

  1. 1.     WODOCIĄGI MICHAŁOWO zbierają dane osobowe:

a) Ogólne – Możemy zbierać Państwa dane osobowe na kilka sposobów, oglądają, pobierają, uzyskują Państwo dostęp lub korzystają z dowolnej Usługi WODOCIĄGI MICHAŁOWO lub Treści (w tym dokonują wyboru Treści), kontaktują się Państwo z naszym Biurem Obsługi Klienta lub innymi komórkami wyznaczonymi do kontaktu z Państwem, uczestniczą Państwo w naszych działaniach marketingowych lub promocyjnych, jak również kiedy udostępniają Państwo swoje dane osobowe WODOCIĄGI MICHAŁOWO w innych celach. Możemy także otrzymywać Państwa dane osobowe od osób trzecich, które zebrały je od Państwa i są upoważnione do ich udostępnienia WODOCIĄGI MICHAŁOWO.

b) Zbieramy pewne informacje o Państwa działaniach zaobserwowanych podczas korzystania z nich lub reagowania na nasze komunikaty, w tym szczegóły dotyczące tego, jak, kiedy i jak długo mieli Państwo dostęp do naszych usług, a także szczegóły dotyczące ruchu w na stronie internetowej w celach związanych z bezpieczeństwem.

c) Informacje dotyczące usług pomocy technicznej:

Zbieramy pewne szczegóły dotyczące Państwa interakcji z Biurem Obsługi Klienta WODOCIĄGI MICHAŁOWO, takie jak data, godzina i powód skontaktowania się z nasza Spółką, korespondencji tradycyjnej, e-mail lub innej;

d) Pliki cookie:

Możemy również przechowywać pewne informacje zebrane za pomocą plików cookie, sygnalizatory sieci identyfikatorów reklamowych i innych technologii, w tym dane reklamowe. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki Prywatności;

e) Informacje o urządzeniu i przeglądarce:

Kiedy uzyskują Państwo dostęp do Strony WWW WODOCIĄGI MICHAŁOWO, możemy również zbierać informacje o urządzeniu i przeglądarce, takie jak unikalne identyfikatory urządzenia, adresy IP, rodzaj urządzenia, z którego uzyskują Państwo dostęp do Strony WODOCIĄGI MICHAŁOWO, model i ustawienia urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, język, aktywność systemowa i raporty o awariach;

f) Informacje o lokalizacji:

Kiedy wchodzą Państwo na Stronę WWW WODOCIĄGI MICHAŁOWO, na podstawie Państwa adresu IP możemy określić położenie geograficzne urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do nich, jednak nie wykonujemy tego typu operacji. WODOCIĄGI MICHAŁOWO przy tym nie korzysta z technologii geolokalizacji za pomocą GPS i nie zbiera danych o geolokalizacji.

g) Dobrowolne udostępnianie danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez WODOCIĄGI MICHAŁOWO Odmowa podania niektórych danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Usługi WODOCIĄGI MICHAŁOWO lub z niektórych ich funkcji, produktów i usług w celu przeglądania treści lub uzyskiwania dostępu do treści, a także uniemożliwi WODOCIĄGI MICHAŁOWO oferowanie i świadczenie usług do których Spółka została powołana.

    2. Cel przetwarzania danych osobowych

a) Korzystamy z otrzymywanych informacji co do zasady w celu świadczenia, promowania, utrzymywania, ulepszania naszych usług i opracowywania nowych usług oraz w celu ochrony WODOCIĄGI MICHAŁOWO, naszych stron internetowych, a także użytkowników przed oszustwem lub bezprawnym działaniem;

b) W celu zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celu informowania Państwa o wszelkich zmianach dotyczących usług oferowanych przez WODOCIĄGI MICHAŁOWO;

c) przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

d) w celu wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec naszych partnerów biznesowych w ramach oferowania usług przez WODOCIĄGI MICHAŁOWO i rozliczeń finansowych z tym związanych, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;

e) przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu usług WODOCIĄGI MICHAŁOWO, w tym poprzez reklamę dostosowaną do indywidualnych lub grupowych potrzeb i preferencji, na przykład reklamę online, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;

f) przetwarzanie w celach badawczych, analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Usług WODOCIĄGI MICHAŁOWO, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;

g) przetwarzanie w celu ustanowienia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń naszych warunków użytkowania lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa WODOCIĄGI MICHAŁOWO, naszych klientów, pracowników i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;

    3. Odbiorcy danych osobowych dla których mogą zostać ujawnione Państwa dane osobowe

a) podmioty zależne i podmioty, które kontrolują WODOCIĄGI MICHAŁOWO lub są pod wspólną kontrolą z WODOCIĄGI MICHAŁOWO, zwłaszcza gdy jest to konieczne w związku z bieżącym utrzymywaniem i dalszym świadczeniem Państwu usług;

b) zaufani usługodawcy, którzy ulepszają nasze usługi lub świadczą Państwu usługi, działając na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy usług serwisowych, dostawcy usług rozwoju platform, usług wsparcia i usług bezpieczeństwa, dostawcy narzędzi i usług analitycznych, dostawcy usług wsparcia dla klientów;

c) dostawcy usług marketingowych wspierający nas w promowaniu Usług WODOCIĄGI MICHAŁOWO, w tym agencje marketingowe, dostawcy narzędzi dystrybucji e-maili i innych narzędzi marketingowych, dostawcy usług marketingowych w mediach społecznościowych, a także dostawcy usług analitycznych;

d) partnerzy, którzy mogą oferować dostęp do Usług WODOCIĄGI MICHAŁOWO w naszym imieniu i/lub partnerzy, z którymi WODOCIĄGI MICHAŁOWO współpracują w zakresie publikacji treści na ich platformach;

e) strony trzecie, w tym organy rządowe, sądy i organy o podobnym charakterze, gdy jest to wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń regulaminu świadczenia usług oraz innych umów zawartych pomiędzy Państwem i WODOCIĄGAMI MICHAŁOWO, ochrony naszych praw, majątku lub zapewniania bezpieczeństwa WODOCIĄGI MICHAŁOWO oraz naszych klientów, pracowników i innych stron trzecich;

4. Państwa prawa

a) Przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez WODOCIĄGI MICHAŁOWO:

– Dostęp – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych,

– Sprostowanie – Mogą Państwo zwrócić się do nas o zmianę niedokładnych danych osobowych. Zmiany podstawowych informacji o sobie mogą Państwo dokonać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w Biurze Obsługi Klienta.

– Usunięcie – Mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych. Postąpimy zgodnie z Państwa prośbą, z wyjątkiem pewnych okoliczności, w których zgodnie z prawem możemy lub mamy obowiązek tego nie robić;

– Sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych;

– Sprzeciw wobec innego przetwarzania – Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu spółki WODOCIĄGI MICHAŁOWO, chyba że mamy uzasadnioną podstawę do dalszego przetwarzania danych;

– Przenoszenie – Mogą Państwo poprosić o wydanie Państwa danych osobowych przekazanych WODOCIĄGI MICHAŁOWO w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zlecić przekazanie takich danych stronie trzeciej;

– Ograniczenie – Możemy być zmuszeni do ograniczenia przetwarzania Państwa danych w pewnych okolicznościach określonych w artykule 19 RODO.

b) Wykonywanie praw – Mogą Państwo wykonywać swoje prawa i składać wnioski do WODOCIĄGI MICHAŁOWO, bezpośrednio składając odpowiedni dokument w Biurze Obsługi Klienta.

c) Wykonanie prawa do sprzeciwu wobec marketingu – Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas bezpośredniej komunikacji marketingowej składając odpowiedni dokument w Biurze Obsługi Klienta.

d) Wycofanie zgody – W niektórych sytuacjach, możemy zwrócić się do Państwa o zgodę na przetwarzanie danych. W takim przypadku będą mieli Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e) Skargi – Mogą Państwo złożyć skargę dotyczącą naszego przetwarzania do organu ochrony danych w swojej jurysdykcji. WODOCIĄGI MICHAŁOWO udzieli Państwu pomocy w razie wystąpienia trudności ze skontaktowaniem się z organem ochrony danych.

5. Czas przechowywania Państwa danych

a) Zasady przechowywania danych – Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy i po zakończeniu okresu w zakresie, w jakim dane są niezbędne do celów, dla których możemy lub musimy przetwarzać dane, jednak nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń, w tym do następujących celów:

– przestrzegania zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów, którym podlegają WODOCIĄGI MICHAŁOWO;

– ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, a także do celów wszelkich innych postępowań prawnych lub zgodności z wyrokami i/lub decyzjami wydanymi przez władze publiczne;

– badań i analiz;

– marketing produktów i usług WODOCIĄGI MICHAŁOWO;

b) W odpowiednich przypadkach dokonamy szyfrowania, pseudonimizacji, anonimizacji lub segregacji informacji, tak aby móc korzystać z nich bez konieczności zbędnej identyfikacji, chroniąc Państwa prywatność i zwiększając bezpieczeństwo.

6. Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

7. Pliki cookies

a) Chcąc zapewnić właściwe funkcjonowanie Stron WODOCIĄGI MICHAŁOWO oraz aby spersonalizować Państwa doświadczenia związane z tymi Usługami, WODOCIĄGI MICHAŁOWO oraz niektórzy z naszych zewnętrznych usługodawców mogą umieszczać na Państwa urządzeniach pliki cookies lub stosować podobne technologie (w szczególności takie, jak sygnalizatory sieci, piksele i identyfikatory reklamowe), z zastrzeżeniem uzyskania Państwa zgody w stosownych przypadkach. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzin tej strony. Umożliwia on zapamiętywanie Państwa działań i preferencji (takich jak status sesji, ustawienia językowe, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, aby nie było konieczne ponowne ich wpisywanie za każdym razem kiedy wracają Państwo na tę stronę lub przechodzą z jednej strony na drugą.

b) Strona WODOCIĄGI MICHAŁOWO korzysta z dwóch podstawowych typów plików cookie: plików cookie sesyjnych i plików cookie stałych. Pliki cookies sesyjne to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania się użytkownika, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

c) W wielu przypadkach domyślne ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej) umożliwiają przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo usunąć piki cookies lub zablokować ustawienia plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub odpowiednim oprogramowaniu. Pliki cookies pochodzące od WODOCIĄGI MICHAŁOWO najprawdopodobniej zostaną uznane za własne pliki cookies, a te pochodzące od partnerów za pliki cookies strony trzeciej. Pewne elementy Strony WODOCIĄGI MICHAŁOWO, Usługi WODOCIĄGI MICHAŁOWO mogą nie działać prawidłowo w przypadku zablokowania lub usunięcia własnych plików cookies.

d) Rodzaje plików cookies i cele, dla których są używane na Stronie Wodociągi WODOCIĄGI MICHAŁOWO obejmują:

– ściśle niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na Stronie WODOCIĄGI MICHAŁOWO, na przykład pliki cookies służące do uwierzytelniania użytkowników i pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo;

– analityczne pliki cookies, które pomagają nam gromadzić informacje o sposobie korzystania ze Strony WODOCIĄGI MICHAŁOWO, Usług WODOCIĄGI MICHAŁOWO, abyśmy mogli wykonywać analizy i poprawiać ich wydajność;

– funkcjonalne pliki cookie, które zapamiętują wybory dokonane przez użytkownika i personalizują interfejs oraz umożliwiają ulepszoną funkcjonalność i personalizację Stron WODOCIĄGI MICHAŁOWO, Usług WODOCIĄGI MICHAŁOWO;

8. Zmiany niniejszej Polityki prywatności i przepisy końcowe

Możemy co jakiś czas wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku opublikujemy zmienioną wersję Polityki Prywatności na Stronach WODOCIĄGI MICHAŁOWO i poinformujemy użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.

Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 09 marca 2020 roku.

Adres naszej strony internetowej to: https://wodociagimichalowo.pl.