Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosiło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Michałowo. Taryfa wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2020 r. na okres 18 miesięcy.