Projekty i kosztorysy budowlane:

  • Projekty budowlane
  • Projekty wykonawcze
  • Adaptacje poddaszy na cele mieszkaniowe
  • Projekty konstrukcyjne
  • Adaptacje projektów gotowych
  • Projekty drogowe
  • Inwentaryzacje budowlane

Przegląd obiektów budowlanych:

Zgodnie z ustawą zawartą w Prawie Budowlanym (art.61 pkt.1) właściciel lub zarządca obiektu jest
zobowiązany do okresowych przeglądów stanu technicznego budynku.

  • Przegląd roczny obejmuje takie elementy budowlane jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze.
  • Przegląd 5-letni obejmuje kontrolę instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych, wentylacji oraz pomiar instalacji odgromowej.
  • W razie zaistniałej sytuacji, np. w przypadku uszkodzenia obiektu z przyczyn losowych, warunków atmosferycznych.