Wodociągi Michałowo prowadzą działalność w zakresie ujmowania, uzdatniania, zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie miasta Michałowo i gminy Michałowo.

Historia

Leszek Nos w “Monografii Gminy Michałowo” wspomina o początkach budowy wodociągów w Michałowie. Latem 1965 roku mieszkańcy bloków przy ulicy Sienkiewicza w czynie społecznym doprowadzili ze szkolnej hydroforni wodę oraz wybudowali przy blokach osadniki. Były to pierwsze mieszkania w Michałowie, w których z kranów popłynęła woda, a instalacją kanalizacyjną odpływały ścieki. Budowę wodociągu miejskiego rozpoczęto 4 listopada 1974 roku, a zakończono 28 września 1976 roku. Długość przekazanej sieci wodociągowej wynosiła 12,5 tys. metrów bieżących. W okresie budowy instalacji wodnej wywiercono dwie studnie głębinowe i wybudowano miejską hydrofornię. W 1993 wywiercono trzecią studnię i podłączono do hydroforni.