Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia  2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosiło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Michałowo. Taryfa wchodzi w życie dnia 10 stycznia 2023 r. na okres 36 miesięcy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosiło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Michałowo. Taryfa wchodzi w życie dnia 21 sierpnia 2021 r. na okres 36 miesięcy.