W przypadku rozwiązania umowy, która była obsługiwana przez WODOCIĄGI MICHAŁOWO w zakresie dostaw wody i/lub odbioru ścieków, należy w tym celu należy zgromadzić poniższe dokumenty i udać się do Biura Obsługi Klienta (BOK), ul. Leśna 1 w Michałowie:

W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH – PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Dotychczasowy odbiorca usług składa:
• wypełniony wniosek o rozwiązanie umowy wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym (oświadczeniem o stanie wodomierza)