Stacja Uzdatniania Wody w Szymkach zaopatruje wodę do wsi Bachury, Budy, Cisówka, Leonowicze, Nowa Łuplanka, Nowosady, Stara Łuplanka, Szymki, Zaleszany. 

LOKALIZACJA 

Przebudowa SUW w Szymkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Przekazanie placu budowy pod przebudowę SUW wraz z podłączeniem z systemem wodociągowym 

Przygotowano fundament pod zbiorniki wyrównawcze o pojemności 75m3 dla wyrównania nierówności rozbioru dobowego wody. Komora zbiornika wykonana zostanie z blachy stalowej czarnej i kształtowników stalowych spawanych, zabezpieczona żywicami poliestrowymi. W płaszczu zbiornika umieszczony zostanie właz rewizyjny. Zabezpieczony termicznie z płyt z wełny mineralnej o grubości 10 cm osłoniętej powłoką blachy ocynkowanej. Zbiornik od góry wyposażony w przykrycie stożkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika, drabinę stalową ocynkowaną złazową wewnętrzną i zewnętrzną. Instalacja wewnętrzna zbiorników: kolektor napełniający zbiornik, kolektor ssący, przelew, spust. Przelew i spust ze zbiornika podłączony zostanie do istniejącej kanalizacji . W zbiornikach zostaną zainstalowane pływakowe oraz hydrostatyczne czujniki poziomu pozwalające na sterowanie zbiornikami.

W dniu dzisiejszym rozpoczęto montaż zbiorników wyrównawczych o pojemności 75m3.