Wniosek taki składa osoba/firma zainteresowana opinią o możliwości przyłączenia działki do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej sanitarnej. Opinia taka jest niezbędna przy wystąpieniu do Urzędu Gminy o warunki zabudowy lub o podział działki. We wniosku należy określić:

  • rodzaj planowanego zamierzenia inwestycyjnego na w/w działce,
  • lokalizację działki.

Wypełniony wniosek:

  • prześlij lub dostarcz osobiście na adres WODOCIĄGI MICHAŁOWO ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo,
  • prześlij na skrzynkę poczty elektronicznej wodociagimichalowo@gmail.com.
Kontakt telefoniczny: 665 855 058