19.11.2020 r., czwartek

 

PISZĄ O NAS
O szczegółach modernizacji studni głębinowej w Michałowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Bagniukach przeczytacie w gminnym kurierze sąsiedzkim 

BIA24.pl

17.11.2020 r., wtorek

WYMIANA HYDRANTÓW

Hydranty zewnętrzne jak wszystkie urządzenia przeciwpożarowe muszą być poddane przeglądom, konserwacji. Pracownicy WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO dokonali w dniu dzisiejszym wymiany hydrantów zewnętrznych w miejscowościach: Szymki, Cisówka, Nowosady, os. Bondary. Jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia ewentualnych akcji gaśniczych, przez służby straży pożarnej. Sprawne hydranty to jeden z niezwykle istotnych elementów w zakresie bezpieczeństwa.

15.10.2020 r., czwartek

KONSERWACJA SIECI KANALIZACYJNEJ

W celu poprawy funkcjonowania kanalizacji w Michałowie zostały przeprowadzone w dniu dzisiejszym prace konserwacyjne przy użyciu wysokociśnieniowego udrażniania – WUKO.

Udrażnianie kanalizacji wykonywane specjalistycznym pojazdem z zabudową wytwarzającą bardzo wysokie ciśnienie wody połączone z dużym przepływem wody. Za pomocą węża wysokociśnieniowego oraz profesjonalnej dyszy z wieloma strumieniami woda rozbija osady tym samym udrażniając kanalizację w sposób szybki i bardzo skuteczny.

Metoda wysokociśnieniowa pozwoliła usunąć zalegające w sieci kanalizacyjnej m.in. szmaty, tłuszcz i inne odpady.

14.10.2020 r., środa

13.10.2020 r., wtorek

05.10.2020 r., poniedziałek

24.09.2020 r., czwartek

16.09.2020 r., środa

11.09.2020 r., piątek

10.09.2020 r., czwartek

10.09.2020 r., czwartek

W związku z uszkodzeniem sieci wodociągowej w Michałowie-Kolonia przez firmę wykonującą prace energetyczne, mogą wystąpić braki w dostawie wody w dniu dzisiejszym.

10.09.2020 r., czwartek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował, że w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu w Michałowie, zaopatrującego miejscowości: Michałowo, Michałowo Kolonia, Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Mościska, Nowa Wola, Pieńki, Kopce, Topolany, Oziabły, Lewsze, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Zaleca się aby wodę wykorzystywaną do spożycia spożywać po przegotowaniu. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

08.09.2020 r., wtorek

W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 08.09.2020 r. informujemy, iż podjęto działania naprawcze mające na celu doprowadzanie wody do obowiązujących wymagań, przeprowadzono płukanie sieci i dezynfekcję sieci wodociągowej, pobrano próbki do ponownego badania.

Zapewniamy zastępcze źródło wody przy ul. Leśnej 1, WODOCIĄGI MICHAŁOWO dla klientów z miejscowości Michałowo, Michałowo Kolonia, Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Mościska, Nowa Wola, Pieńki, Kopce, Topolany, Oziabły, Lewsze.

08.09.2020 r., wtorek

Informujemy o braku wody w miejscowości Szymki do godziny 15:00 z powodu awarii sieci wodociągowej. Nie znana  jest skala uszkodzenia sieci, o dalszej sytuacji będziemy zamieszczać informacje na bieżąco.  

26.08.2020 r., środa