Jeśli zajmujesz się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i chciałbyś dostarczyć do nas nieczystości ciekłe: ścieki bytowe lub ścieki przemysłowe, powinieneś wystąpić do WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO z Wnioskiem o przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej.

Nieczystości ciekłe przyjmowane są w WODOCIĄGACH MICHAŁOWO przez:

  • Oczyszczalnię w Michałowie,
  • Oczyszczalnię w Bagniukach.

ETAP 1. Złożenie wniosku o przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej

Wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej możesz dostarczyć do Biura Obsługi Klienta WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO, za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem, dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt.

ETAP 2. Decyzja o możliwości przyjęcia zadeklarowanej ilości nieczystości ciekłych

W przypadku negatywnej decyzji zostaniesz powiadomiony w formie pisemnej o braku możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych wraz z podaniem przyczyny.
W przypadku decyzji pozytywnej zostaniesz powiadomiony w formie pisemnej o możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych a także o konieczności dostarczenia do WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO aktualnej decyzji pozwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – w treści zezwolenia powinna być wskazana nazwa oczyszczali ścieków.

ETAP 3. Podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych

Na podstawie złożonych dokumentów przygotujemy umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej,  a następnie prześlemy do Ciebie za pośrednictwem operatora pocztowego lub podpiszemy w Biurze Obsługi Klienta WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO (zgodnie z Twoją dyspozycją zaznaczoną na wniosku).

ETAP 4. Zrzut nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych

Gdy już posiadasz podpisaną obustronnie umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych możesz dokonywać zrzutu nieczystości ciekłych.