Harmonogram odczytu wodomierzy

Za okres 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. w marcu 2022 r.

Za okres 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. w czerwcu 2022 r.

Za okres 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r. we wrześniu 2022 r.

Za okres 01.10.2022 – 31.12.2022 r. w grudniu 2022 r.

Jak odczytujemy wskazania wodomierza?

Nie podajemy cyfr po przecinku w kolorze czerwonym i zer, na zdjęciu zostały przekreślone.

W tym przypadku podajemy tylko odczyt 3.

WODOCIĄGI MICHAŁOWO dokonują odczytów wodomierzy we własnym zakresie. Obowiązkiem Odbiorcy usług jest udostępnianie wodomierza do odczytu w terminach wynikających z okresów obrachunkowych określonych w umowie. Odczyt liczników u osób fizycznych dokonywany jest co kwartał.

Odczyt wodomierza klient może również przesłać SMS/MMS na numer telefonu 665 855 058 wpisując w treści imię i nazwisko oraz stan wodomierza w m3. Potwierdzeniem otrzymania odczytu jest SMS zwrotny przesłany w ciągu 24 godzin.