13.08.2022 r., sobota

Wodociągi Michałowo informują o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowych w Gminie Michałowo. Hydranty są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi, budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych.

Prawo do uruchomienia hydrantów mają konserwatorzy Wodociągów Michałowo oraz służby ratownicze straży pożarnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm..) art. 28.1. mówi wprost:

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa a art. 6 ust. 1. pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

Każdorazowe niekontrolowane uruchomienie hydrantu i intensywny pobór wody powoduje zmianę jakości wody oraz nagłe spadki ciśnienia w sieciach wodociągowych. W wielu przypadkach zniszczony hydrant staje się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej. Stanowi to ogromne zagrożenia dla zdrowia. Wandale uszkadzają hydranty, łamią zabezpieczenia antykradzieżowe, doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody. Przyczyną wielu skarg na niedostateczne ciśnienie wody w sieci jest kradzież wody z hydrantów.

Uprzejmie informujemy, iż na bieżąco monitorujemy stan wody na ujęciach, jak również prowadzimy bieżące płukania w naszych hydroforniach. Tylko eliminując proceder kradzieży wody z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Michałowa.

Prosimy o przekazywanie nam wszelkich informacji o zarejestrowanych kradzieżach wody, nawet tych nocnych na numer telefonu 665 472 710 ewentualnie na adres e-mailowy wodociagimichalowo@gmail.com. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z ww. urządzeń wodociągowych.

04.06.2022 r., sobota

Dziękujemy wszystkim rodzicom za odwiedzenie Naszego stoiska animacji ze swoimi pociechami 👨‍👨‍👧‍👦 oraz Pani Sylwii za świetną organizację 👏 podczas Dni Michałowa.

05.01.2022 r., środa

30.12.2021 r.,  czwartek

23.12.2021 r., czwartek

21.12.2021 r., wtorek

Informujemy, że 24 grudnia 2021 r. Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne. Tydzień później, 31 grudnia 2021 r., Biuro Obsługi Klienta będzie otwarte w godzinach 8:15 – 13:00. 

24.03.2020 r., wtorek

14.02.2020 r., piątek