System powiadomień SMS

WODOCIĄGI MICHAŁOWO uruchomiły bezpłatną usługę informacyjną SMS.

System działa w oparciu o regulamin i  umożliwia otrzymywanie powiadomień:

• przesyłaniu informacji o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,

• przesyłaniu niezwłocznie informacji o nieplanowanych przerwach i zakłóceniach w dostawie wody,

• przesyłaniu informacji o aktualnościach,

• przesyłaniu informacji o wystawieniu e-faktury – dotyczy Odbiorców rozliczanych za dostarczoną wodę i/lub odprowadzane ścieki na podstawie e-faktury. Zakład gwarantuje, iż wiadomość z informacją zostanie wysłana do Odbiorcy maksymalnie w ciągu 48 godzin od wystawienia faktury,

• przesyłanie informacji o usługach wykonywanych przez WODOCIĄGI MICHAŁOWO.

Aby skorzystać z tej usługi należy wypełnić formularz Oświadczenia akceptacji usługi informacyjnej SMS i wypełniony dostarczyć osobiście do siedziby WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO lub wysłać drogą pocztową na adres: WODOCIĄGI MICHAŁOWO, ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo.