JAK WYKONYWAĆ INSTALACJĘ DO OPRÓŻNIANIA SZAMBA?

przez GRZEGORZ RAJECKI

Szybkozłączka pozwala opróżniać szambo bez wjeżdżania pojazdu asenizacyjnego na teren posesji. Montuje się ją w ogrodzeniu od strony ulicy. Wywóz ścieków jest  nawet możliwy pod nieobecność właścicieli. To bardzo wygodne rozwiązanie!  Podczas usuwania zawartości szamba nie zanieczyszcza się działki i nie towarzyszą temu nieprzyjemne zapachy. Takie rozwiązanie zdecydowanie polecić można każdemu, zwłaszcza w przypadku, gdy…

TOALETA TO NIE ŚMIETNIK!

przez GRZEGORZ RAJECKI

Nasi konserwatorzy codziennie zmagają się ze skratkami znalezionymi w pompach, studzienkach kanalizacyjnych, a także zatorami przez nie spowodowane w sieci. Skratki to m. in.: szmaty, nawilżane chusteczki, patyczki do uszu, włosy, podpaski, tampony, pieluchy, rajstopy, a nawet mopy które powodują wstrzymanie pracy pomy i mogą powodować awarię. Nikt nie ukrywa, że prawie zawsze powodują one…

CHROŃ WODOMIERZ PRZED NISKIMI TEMPERATURAMI!

przez GRZEGORZ RAJECKI

Odbiorca usług wody zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem przed zamarzaniem. Nie zabezpieczenie wodomierzy lub instalacji przed mrozem może doprowadzić do przerwy w dostawie wody oraz spowodować poważne straty.   Jak chronić wodomierz? – zabezpiecz wodomierz izolacją cieplną np. wełną mineralną lub innym materiałem, – w pomieszczeniach nie ogrzewanych…

Dlaczego warto podpisać umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego /przydomowej oczyszczalni ścieków z firmą odbierającą nieczystości

przez GRZEGORZ RAJECKI

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 515 z późn. zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej…

Złap deszczówkę!

przez GRZEGORZ RAJECKI

Miesiąc maj był idealny do zbierania deszczówki. W sytuacjach, gdzie nie jest wymagana jakość wody pitnej, rozsądne wydaje się wiec wykorzystanie wody deszczowej, którą można zebrać z powierzchni dachów i tarasów, a następnie zgromadzić ją w zbiornikach w celu późniejszego jej wykorzystania. Używając wody deszczowej, aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy cenne zapasy…

W tym roku 22 marca 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Wody pod hasłem “Woda a zmiany klimatu”

przez GRZEGORZ RAJECKI

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem z dostępem do czystej wody, z którym zmaga się prawie 800 milionów ludzi na świecie oraz na konieczność zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Większość krajów na świecie cierpi na niedobór wody. Polska jest jednym z najuboższych krajów…