Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem z dostępem do czystej wody, z którym zmaga się prawie 800 milionów ludzi na świecie oraz na konieczność zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Większość krajów na świecie cierpi na niedobór wody. Polska jest jednym z najuboższych krajów Europy pod względem zasobów wody. Średnio na jednego mieszkańca Polski przypada tylko 1700 m³ tego życiodajnego płynu rocznie, podczas gdy średnia europejska wynosi 5100 m³, dlatego rozsądne gospodarowania wodą jest tak istotne.

W dobie zmian klimatycznych musimy racjonalnie korzystać z wody, a w czasie podróży czy spacerów doceniać piękno polskich rzek i jezior. Dla pracowników WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO to wyjątkowe wydarzenie, przypominające nam, że niczym krople wody tworzymy społeczność, która pracuje dla przyszłych pokoleń. 

Głównym celem na najbliższe lata dla nas wszystkich powinno być, zatrzymanie jak największej ilości wody na swoim terenie, pozwoli to na dodatkowe zasilenie wód wgłębnych oraz ograniczymy skutki suszy. Ponad 70 % wody opadowej tracimy na skutek parowania, reszta odpływa do morza Bałtyckiego.

Każdy z nas może jednak świętować ten dzień rozsądnie gospodarując wodą każdego dnia. Zachęcamy Was do zamieniania przydomowych trawników na łąki kwietne, które zwiększają retencję wód dzięki  zróżnicowanym i rozbudowanym korzeniom, poprawiają mikroklimat, oczyszczają powietrze i zwiększają bioróżnorodność. Wysiewając łąkę kwietną podlewasz i kosisz ją rzadziej, niż trawnik.

Woda jest źródłem życia, najcenniejszym płynem na Ziemi. Bez niej nie byłoby ludzkiego oraz jakiegokolwiek innego istnienia. Pamiętajmy o tym – nie tylko od święta!